Nota Legal

En compliment del que prevé l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que www.hostallatina.cat és un domini de la empresa La Tina Iniciatives Turístiques S.L amb domicili social Major, 15., teléfon +34 972387149 , correu electrónic info@hostallatina.cat.
La societat La Tina del Port Iniciatives Turístiques S.L. amb el CIF: B17480690 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, tom 947, Llibre 0, Secció 8 Foli 25 Full GI17355 inscripció -.


Política de privadesa

Hostal La Tina. a través del seu web www.hostallatina.cat sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de La Tina Iniciatives Turístiques S.L.. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de La Tina Iniciatives Turístiques S.L. , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

La Tina Iniciatives Turístiques S.L. a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al que pertany La Tina Iniciatives Turístiques S.L. així com a unes altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

La Tina Iniciatives Turístiques S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de www.hostallatina.cat. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.hostallatina.cat, mitjançant comunicació escrita dirigida a La Tina Iniciatives Turístiques S.L.., Major, 15 Port de la Selva, Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@hostallatina.cat.


Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal La Tina iniciatives Turístiques, S.L. informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s’incorporaran als fitxers de La Tina iniciatives Turístiques, S.L. declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup La Tina iniciatives Turístiques, S.L. amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.